Wykaz publikacji naukowych

 

 1. BADANIA EKSPERYMENTALNE DEKOMPRESJI BUTLI Z ACETYLENEM Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK, Daniel JASZCZ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (51) nr 1/2019
 2. BADANIA DYNAMIKI JAZDY KIEROWCY W WARUNKACH NOCNYCH Krzysztof STRYJEK , Grzegorz MOTRYCZ , Beata ŚWIECZKO-ŻUREK, Tomasz WRÓBEL The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2016; 73(3): 103- 118
 3. ELEKTRONICZNE UKŁADY STEROWANIA SILNIKAMI SPALINOWYMI W ASPEKCIE REALIZACJI FUNKCJI SPECJALNYCH W POJAZDACH WOJSKOWYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (39) nr 1, 2016 6 Piotr STRYJEK Tomasz NIKISZ Krzysztof SYKULSKI Michał SOWA;
 4. ELECTRONIC ENGINE CONTROL SYSTEMS IN MODERN VEHICLES IN ASPECT OF USING IT IN MILITARY COMBAT AND LOGISTIC VEHICLES P. Stryjek G. Motrycz Journal of KONES  2013  Vol. 20, No. 4
 5. MODERN DIDACTIC SUPPORT – SIMULATORS, LINK TRAINERS - IN PROCESS OF CADRE TRAINING, Journal of KONES powertrain and transport Vol. 22 No. 1 2015, Tomasz NIKISZ, Piotr STRYJEK;
 6. INNOVATIVE RUN FLAT SYSTEMS, Journal of KONES powertrain and transport Vol. 22 No. 1 2015, Piotr STRYJEK, Tomasz NIKISZ, Krzysztof OMYLIŃSKI, Jerzy EJSMONT;
 7. REALIZACJA EKSPLOZYJNEGO NISZCZENIA OPON WIELOOSIOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO, Badania eksperymentalne I symulacyjne dynamiki pojazdu wieloosiowego w warunkach uszkodzenia ogumienia, Praca Zbiorowa Kraków 2012 pod redakcją Andrzeja Gajka; Autorzy rozdziału Jerzy EJSMONT, Grzegorz MOTRYCZ, Grzegorz RONOWSKI, Piotr STRYJEK;
 8. LABORATORYJNE BADANIA OPORÓW TOCZENIA I TEMPERATURY OPON POJAZDÓW SPECJALNYCH, Badania eksperymentalne I symulacyjne dynamiki pojazdu wieloosiowego w warunkach uszkodzenia ogumienia, Praca Zbiorowa Kraków 2012 pod redakcją Andrzeja Gajka, Autorzy rozdziału Autorzy rozdziału Jerzy EJSMONT, Grzegorz MOTRYCZ, Grzegorz RONOWSKI, Piotr STRYJEK, Sylwia SOBIESZCZYK;
 9. MODYFIKACJA PROGRAMU SZKOLENIA KIEROWCÓW WIELOOSIOWYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH, UWZGLĘDNIAJĄCA WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH I SYMULACYJNYCH EKSPLOYJNEGO USZKODZENIA OPON, Badania eksperymentalne I symulacyjne dynamiki pojazdu wieloosiowego w warunkach uszkodzenia ogumienia, Praca Zbiorowa Kraków 2012 pod redakcją Andrzeja Gajka, Autorzy rozdziału, Jerzy EJSMONT, Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK, Tomasz NIKISZ, Sylwia SOBIESZCZYK;
 10. Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Paweł Włodarczyk, WPŁYW ZMIANY ROZKŁADU CIŚNIENIA POMIĘDZY KOŁAMI PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI NA KIEROWALNOŚĆ POJAZDU, NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU OSOBOWO-TOWAROWEGO, ZN Instytutu Pojazdów, 4(100)/2014.
 11. WPŁYW STANÓW AWARYJNYCH NA WYSIŁEK KIEROWANIA KIEROWCY KTO Rosomak Motrycz, G.  Stryjek, P. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki rok 2011 nr 1
 12. RISKS RELATED TO CAR FIRE ON INNOVATIVE POROELASTIC ROAD SURFACES—PERS Beata Świeczko‐Żurek  Jerzy Ejsmont  Grzegorz Motrycz  Piotr Stryjek, FAM Fire and Materials An International Journal Jenuary 2014
 13. MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARÓW POJAZDÓW, PRZY ZASTOSOWANIU NOWEGO TYPU NAWIERZCHNI DROGOWEJ Ejsmont, J., Świeczko-Żurek, B., Stryjek, P., Motrycz, G Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej > 2013 > Nr 48 (4)
 14. KOŁOWY WÓZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO - SPOSOBY EWAKUACJI POJAZDÓW USZKODZONYCH W WARUNKACH BOJOWYCH Motrycz, G.  Stryjek, P. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki rok 2012 nr 1
 15. LEKKI WIELOZADANIOWY POJAZD RATOWNICZY Simiński, P.  Stryjek, P.  Zienowicz, Z. Archiwum Motoryzacji rok 2006 nr 2
 16. WPŁYW ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH KTO NA POPRZECZNĄ DYNAMICZNĄ STABILNOŚĆ RUCHU Motrycz, G.  Stryjek, P. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki rok 2011 nr 1
 17. HAMOWANIE POJAZDÓW OSOBOWYCH PO PRZEBICIU OPONY POLICYJNĄ KOLCZATKĄ, W PRZYPADKU OPON STANDARDOWYCH I OPON TYPU RUN on Flat P Stryjek, J Grzesiak, G Motrycz The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji, nr 3/2011
 18. THE EFFECT OF THE DRIVER AND CONSTRUCTION CHANGES IN VEHICLE SUSPENSION SYSTEMS ON THE ABILITY TO PERFORM SUDDEN MANOEUVRES ON THE ROAD ON THE BASIS OF TESTS CARRIED OUT ON POLICE CARS, P Stryjek, J Grzesiak, G Motrycz Journal of KONES, nr 1/2011
 19. TESTING BRAKE SYSTEM PARAMETERS AND THE IMPACT OF DRIVERS ON VEHICLE DYNAMICS-RELATED PARAMETERS IN THE CONTEXT OF THE DETERMINATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR POLICE VEHICLES; P. Stryjek, J. Grzesiak, G. Motryczrozdział w monografii Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej pt „Automotive safety problems” pod redkacją Prof. Lecha Stańczyka 2012
 20. DESIGN OF FLATBED FOR CARRYING DAMAGED AFV ROSOMAK BY AIR TRANSPORTATION, P. Stryjek, G. Motrycz Journal of KONES, nr 1/2011
 21. WPŁYW ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH KTO NA POPRZECZNĄ DYNAMICZNĄ STABILNOŚĆ RUCHU, P. Stryjek, G. Motrycz  Zeszyty Naukowe WSOWL nr 1/2011.
 22. WYKORZYSTANIE MES W ANALIZIE STRUKTURY NOŚNEJ PLATFORMY DO PRZEWOZU USZKODZONEGO SPRZĘTU, G Motrycz, P Stryjek, A Leski M. Kurdelski Czasopismo Techniczne, 2012.
 23. RESEARCH ON OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF TYRES WITH RUN FLAT INSERT, Motrycz, G.  Stryjek, P.  Jackowski, J.  Wieczorek, M.  Ejsmont, J.  Ronowski, G.  Sobieszczyk, S.  Journal of KONES, 3/2012.
 24. BADANIA EKSPERYMENTALNE ZESTAWU DO PRZEWOZU CIĘŻKIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ DLA MANEWRU PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU Motrycz, G.  Simiński, P.  Stryjek, P. Archiwum Motoryzacji rok 2010 nr 1
 25. OCENA SKUTECZNOŚCI UKŁADÓW HAMULCOWYCH ZESTAWÓW DO PRZEWOZU CIĘŻKIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ Motrycz, G.  Simiński, P.  Stryjek, P. Archiwum Motoryzacji rok 2010 nr 2
 26. BADANIA EKSPERYMENTALNE SIŁ W DRĄŻKACH KIEROWNICZYCH PRZY RÓŻNYCH PROMIENIACH ZATACZANIA PODCZAS JAZDY NA NAWIERZCHNI µ-SPLIT    Grzesiak Jerzy; Kuranowski, Aleksander; Pieniążek Wiesław; Stryjek, Piotr Badania pojazdów : opracowanie monograficzne : praca zbiorowa Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2014r
 27. NIEDOKŁADNOŚĆ WYMUSZEŃ KIEROWCY JAKO SKŁADOWA BŁĘDÓW W TORZE POMIAROWYM POPRZECZNEJ DYNAMICZNEJ STABILNOŚCI RUCHU POJAZDU PODCZAS OMIJANIA PRZESZKÓD Motrycz, G., Stryjek, P. Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, R. 56, nr 8
 28. INFLUENCE OF DYNAMIC LOAD ON MILITARY VEHICLES CONSTRUCTION P Simiński, P Stryjek - Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 1 2007